Vers l’autonomia del disseny gràfic

La història del disseny gràfic modern comença al segle XX. Ja sigui perquè el desenvolupament tècnic de les arts gràfiques alliberà dibuixants i dissenyadors de moltes servituds tècniques o perquè l’evolució de la societat demanava nous serveis a la creació gràfica, el cert és que el grafisme modern no va aparèixer fins al tombant de segle, quan es van aprofitar gràficament les possibilitats de la cromolitografia. Ara bé, la consolidació professional no va arribar fins a la Primera Guerra Mundial. El factor decisiu és l’adveniment de la cultura de massa, fet que va tenir lloc durant la guerra...