Bibliografia general de l’arquitectura religiosa moderna

  1. Ainaud, J. ; Gudiol J; Verrié F. R: Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, 2 vol. , Madrid, 1947.
  2. Ainaud de Lasarte J.: «El Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico», dins Cataluña. Tierras de España, vol. II, Barcelona, 1978, pàg.79-91.
  3. Alcolea Gil, S.: «El Renaixement. L’època del Barroc (1625-1775). El segle XIX», dins L’Art a Catalunya, Col·lecció «Dolça Catalunya», vol. I, Barcelona, Ediciones Nauta, 1983.
  4. Alcolea Gil, S.: «Arquitectura del Renaixement i del Barroc», dins Art Català Estat de la qüestió, Barcelona, 1984, pàg.239-251.
  5. Barraquer Roviralta, C.: Las casas de...