La paraula i l’escrit

Una de les característiques que distingeix l’home dels animals és la capacitat per articular un llenguatge complex per comunicar-se. Cada comunitat humana ha desenvolupat al llarg dels segles un codi propi, que sens dubte avui és un dels seus principals distintius respecte d’altres grups. La llengua ha arribat a ser un element simbòlic tan potent que, per als pobles que lluiten per la seva autodeterminació, és el factor de reivindicació més important. Les llengües, doncs, són potser el patrimoni més preuat de la Humanitat. Des d’aquest punt de vista, però, no podem oblidar que gairebé...