L’evolució cap al barroc en la pintura

El segle XVII confirma la decadència de la pintura, ja apuntada als darrers anys del cinc-cents. Tot i que les mostres que ens han arribat són poques, el nivell de qualitat es inferior al de la pintura dels primers seixanta anys del segle XVI. La raó s’explica en el canvi de gust dels comitents i del poble consumidor cap al retaule escultòric, el qual supera amb escreix qualsevol comanda particular. Això no impedirà que els pintors busquin el seu reconeixement professional, que aconseguiran al final del segle amb la creació del Col·legi de Pintors. La praxi pictòrica anirà evolucionant des del...