La diversitat cultural a la Unió Europea

La riquesa cultural d’Europa constitueix una de les seves característiques de marca, però difícilment pot quedar reflectida en aquest mapa, que indica l’origen dels ciutadans dels diversos estats que constitueixen la Unió Europea (UE) el 2004, amb dades procedents dels censos oficials elaborats el 2001. Les limitacions informatives són efecte de decisions polítiques que impedeixen tenir dades sobre els trets ètnics dels habitants de la UE, al contrari del que s’esdevé correntment als Estats Units d’Amèrica (vegeu el mapa La diversitat cultural als Estats Units d'Amèrica), i són...