São Paulo, metròpoli multicultural

São Paulo, com Nova York, és una de les grans ciutats del món formada a partir de la immigració internacional (vegeu el mapa L'europeïtzació del món). Al principi del segle XX els percentatges de població estrangera eren molt elevats, fins al punt d’haver estat denominada la ciutat dels italians, ja que aquests representaven gairebé la meitat de la població total. El 1920 més d’un terç de la població de la ciutat era estrangera, amb un 16% d’italians d’origen (sense comptar-hi, és clar, els seus descendents). En el cens del 1950, encara un 15% de la població total era...