Bibliografia sobre el marc històric del romànic del Segrià, les Garrigues i el Pla d’Urgell

Bibliografia

  • A. Altisent i Altisent: Diplomatari de Santa Maria de Poblet, vol. I, Anys 960-1177, Abadia de Poblet-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1993.
  • X. Ballestín: Prosopografia dels fuqahā’ i ‘ulamā’ de la zona oriental del Tagr al-’alā: Balagà, Lārida, Turtūša, “Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus (Homenaje a José M. Fórneas)”, VI, CSIC, Madrid 1995, pàgs. 489-532.
  • C. Baraut i Obiols: Els documents, dels anys 1101-1150, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia” (la Seu d’Urgell), IX (1988-89), pàgs. 7-312.
  • C. Baraut i Obiols: Els...