El Gironès

Sant Pere de Galligants, Girona

Joan (CC BY-NC 2.0)