Sant Salvador de Gra (Torrefeta)

Situació

Aspecte de llevant d’aquesta església, capçada per un gran absis parcialment tapat.

ECSA-X. Solé

L’església parroquial de Sant Salvador és a ponent del poble de Gra, situat a 469 m d’altitud, a la vall del torrent del Passerell.

Mapa: 34-14 (361). Situació: 31TCG546255.

El nucli de població de Gra és a uns 4 km de Guissona per la carretera L-310 que mena a Concabella. (XSB)

Història

L’indret de Gra és documentat des del segle XI, en concret des de l’any 1031, en què el bisbe Ermengol d’Urgell llegà un alou que tenia a Torrefeta, el qual limitava, a ponent, amb el terme de Craza.

Tot i que no s’han localitzat notícies directes referents a aquesta església, un testimoni indirecte de la seva existència consta en l’acta de consagració de Santa Maria de Guissona el 1098; segons aquest document, els bisbes consagrants confirmaren a l’esmentada canònica els delmes, les primícies, les oblacions i els drets de defunció del terme de Grada. (MLIR)

És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó reforçada per arcs torals, i capçada a llevant per un absis de planta semicircular, cobert amb volta de quart d’esfera. El transsepte s’uneix amb la nau mitjançant uns arcs formers de mig punt.

A la façana ponentina hi ha el portal d’accés, d’estil classicista, i al seu damunt, una finestra rectangular; ambdós elements són fruit d’una reforma del segle XVIII. A l’angle nord-oest de l’edifici hi ha adossat el campanar, de planta quadrada i quatre ulls, alineat al pla de façana; en la unió del campanar amb la coberta de la nau hi ha una motllura que ressegueix el campanar a manera de cornisa. Tan sols dues finestres més al mur sud il·luminen l’interior de la nau; l’una, amb arc de mig punt monolític, es troba a l’absis, i l’altra, quadrada i petita, és al mur nord.

L’aparell és de grans carreus regulars a les cantonades i de carreus i carreuons als murs de l’edifici, en general regulars i amb tendència a la uniformitat, cosa que fa pensar en una datació dins del segle XII. (XSB)

Bibliografia

  • Baraut, 1986, doc. 79, pàgs. 173-176.