El Baix Cinca

Vista aèria del castell de Mequinensa.

Arxiu ECSA