Santa Maria d’Aguascaldas (la Vall de Bardaixí)

Situació

Porta d’entrada situada a la façana sud, precedida d’un petit porxo.

ECSA - J. Boix

Aquesta església és situada al petit llogaret d’Aguascaldas, a la riba dreta del Rialbo.

Mapa: 31-10 (212). Situació: 31TBG898992.

S’hi accedeix per la carretera C-139. A l’altura de Campo cal agafar el trencall que porta a la carretera de les Viles de Turbó. Aleshores, vora el quilòmetre 5, cal prendre un branc, a mà esquerra, fins arribar a Aguascaldas. (JBP)

Història

D’antuvi el lloc d’Aguascaldas restà vinculat a Sant Pere de Taverna, fet que perdurà fins al segle XIX. Al llarg del temps la seva església ha sofert moltes ampliacions. Ha estat restaurada els darrers anys. En l’actualitat està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. (JBP)

Església

És un edifici molt transformat, d’una sola nau, coberta amb volta de canó. La nau era capçada a llevant per un absis, segurament semicircular, que fou substituït per una capçalera rectangular. Encara es conserva l’arc presbiteral que obria l’absis primitiu. La porta, d’arc de mig punt i precedida per un petit porxo, s’obre a la façana sud. No es conserven altres elements visibles de l’obra original, de la qual es fa difícil establir una filiació clara. Tenint en compte únicament detalls visibles del parament, de carreuó, que no sabem si corresponen o no a l’obra original, sembla una obra datable al segle XI. (JAA)

Bibliografia

  • Abadal, 1955, vol. III (II), doc. 178, pàgs. 377-378
  • Iglesias, 1985-88, vol. I/3, doc. 178, pàgs. 238-239