Crèdits

Direcció

jordi_vigue.jpg Jordi Vigué i Viñas

 Director (1985-1990). Editor i historiador de l'art català.

 

 Antoni Pladevall i Font

 Director (1990-1999). Biografia d'Antoni Pladevall a la Gran enciclopèdia catalana.

Consell assessor

Joan Ainaud i de Lasarte

Historiador de l’art, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Xavier Barral i Altet

Historiador de l’art, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Pere Bohigas i Balaguer

Investigador i erudit, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Antic Conservador de la Secció de Manuscrits, i Reserva de la Biblioteca de Catalunya

Joan-Ferran Cabestany i Fort

Historiador i arxiver, Assessor tècnic de l’Institut Municipal d’Història, President dels Amics de l’Art Romànic

Eduard Carbonell i Esteller

Historiador de l’art, Director general del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Catedràtic d’història de l’art medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona

Anscari M. Mundó

Historiador i paleògraf, Professor emèrit de paleografia i diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Membre del Comitè Internacional de Paleografia Llatina

Pere de Palol

Arqueòleg, Professor emèrit d’arqueologia cristiana i medieval de la Universitat de Barcelona, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Membre de l’Acadèmia Pontifícia d’Arqueologia de Roma

Pere Ponsich

Historiador i arqueòleg, Membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, Antic Conservador de les Antiguitats i Objectes d’Art del Departament dels Pirineus Orientals de l’Estat Francès

Manuel Riu i Riu

Historiador i arqueòleg, Catedràtic d’història, medieval de la Universitat de Barcelona Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Frederic Udina i Martorell

Historiador i arxiver, Professor emèrit d’història medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, Director honorari de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

Coordinadors científics de l’obra

Joan-Albert Adell i Gisbert

Arquitecte

Jordi Bolòs i Masclans

Historiador i arqueòleg, Professor d’història medieval de la Universitat de Lleida

Joan-Josep Busqueta i Riu

Historiador, Professor d’història medieval de la Universitat de Lleida

Celina Liarás Usón

Historiadora de l’art, Professora d’història de l’art al Centre d’Estudis Tècnics i Turístics

Lluïsa Carabasa i Villanueva

Historiadora de l’art

Equip editorial

Maria-Lluïsa Ramos i Martínez

Historiadora, Redactora en cap

Lluïsa Carabasa i Villanueva

Historiadora de l’art

Carles Puigferrat i Oliva

Historiador

Dídac López i Gutiérrez

Historiador de l’art