Capella de Sant Antoni (Cornellà del Terri)

Situació

Esglesiola romànica que alguns autors identifiquen amb la capella del castell de Cornellà.

F. Tur

La capella de Sant Antoni és situada dins el conjunt urbà de Cornellà del Terri, molt a prop de la plaça, a la banda de llevant.

S’hi accedeix per la carretera de Banyoles a Girona, a 5 km de la primera i a la vora dreta del Terri. Un cop arribats a la plaça de Cornellà, cal deixar el vehicle i accedir-hi a peu (uns 50 m).

Mapa: L39-12(296). Situació: 31TDG849600. (JMC-JRM)

Història

No es disposa, ara com ara, de notícies històriques referents a aquesta capella del castell, que molt probablement estigué anteriorment sota una altra advocació, ja que l’actual és una dedicació tardana, arrelada al nostre país a partir del segle XIII. (MLIR)

Església

Planta de la humil capella.

J. Moner i J. Riera

Aquesta esglesiola, que molts autors identifiquen amb la capella del castell de Cornellà, és una construcció senzilla de nau rectangular coberta amb volta de canó apuntada. L’absis, de planta semicircular, és cobert amb el tradicional quart d’esfera que mostra també un lleuger perfil apuntat en el carregament més baix de la nau. Té una petita finestra centrada.

Les filades de carreus són fetes amb pedra molt basta i mides irregulars, quadrangulars, que van des dels 20-35 cm d’amplada als 16-20 d’alçada.

L’entrada, situada a migdia, és protegida per un pòrtic, afegit a la capella que prolonga els murs laterals i resta obert el frontis. La coberta d’aquest pòrtic, amb una teulada de dos vessants, segueix els pendents dels de la capella, que es resolen amb una jàssera de carener recolzada amb puntals sobre un travesser frontal, forma habitualment utilitzada en pallisses annexes als masos.

La porta, amb arc de mig punt i dovelles grosses, manté restes de pintures parcialment posades al descobert en una operació, sortosament inacabada, de repicament. Realitzades amb mangra sobre blanc de calç, cobrien tota la façana principal si bé actualment només s’observen les dovelles figurades amb dibuixos indefinits al seu interior. La poca part que resta encara amb arrebossats podria donar més llum sobre aquestes pintures. Una petita espadanya situada sobre la porta corona el conjunt. (JMC-JRM)

Treballs de restauració posteriors

Aquesta capella fou restaurada els anys 1993-94, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cornellà de Terri. Les obres consistiren en la consolidació de les voltes de la capella i la coberta, la restauració del porxo tardà, el rebaixament del paviment de la nau fins al nivell original i altres intervencions menors. (CPO)