El marc històric del romànic de la Llitera

Els precedents antics

Ganivet de sílex de la Coma del Bep (Albelda), important jaciment d’època neolítica.

ECSA - J.I. Rodríguez

La Llitera, actualment una comarca ben determinada i individualitzada, és tanmateix de cohesió relativament recent. Una de les constants de la seva història és precisament la de ser terra de pas, de transició entre la muntanya i la plana, i fins i tot de frontera. Si a això afegim les peculiaritats pròpies de repoblacions diacròniques, hom s’explica fàcilment la seva fesomia peculiar i heterogènia, fruit de la constant acumulació històrica.

D’acord amb això, la...