El marc històric del romànic de l’Urgell

Els antecedents

L’Urgell és una gran plana de conreus, presidida per la ciutat de Tàrrega, la seva capital.

Arxiu ECSA

Les arrels més llunyanes de la comarca de l’Urgell esdevenen força desconegudes. Escassegen els rastres prehistòrics i són esporàdics els testimonis escrits anteriors al segle XI. Així, doncs, qualsevol esforç interpretatiu pot trontollar davant els resultats de noves troballes arqueològiques i investigacions documentals.

Abans dels temps històrics

Durant els darrers anys, s’han descobert materials del paleolític inferior (500 000-90 000) a la vall del...