Sant Pere de Rosselló (Rosselló de Segrià)

Aquesta església és la parròquia del poble de Rosselló de Segrià, al nord de Lleida. L’actual edifici és una construcció barroca. El primer esment documental de l’església és de l’any 1279, en què el capellà de Roicello de Segriano contribuí a la dècima papal per a les croades.