Torre de Covet (Valldellou)

Aquesta fortificació donà lloc i nom a un llogarret situat prop de Vilavella. Fou una possessió de Sant Pere d’Àger. El rei Jaume I confirmà el 1228 a l’abat Bernat d’Àger el domini jurisdiccional de la Torre de Santa Maria de Covet. Segons J.Caresmar, la Torre de Covet fou un dels llocs que espolià Guerau de Cabrera abans del 1312.