Bibliografia general referent al romànic a Andorra

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: La batalla del Adopcionismo en la integración de la Iglesia visigoda, discurs llegit a l’acte públic de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el 18 de desembre de 1949.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols, Institució Patxot, Diputació Provincial de Barcelona, Barcelona 1952.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, Edicions 62, Barcelona 1972.
  • Abril i López, Josep M.: Lipsanoteca d’Andorra, dins Catalunya Romànica, vol. XXIII (Museu Episcopal de Vic-Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)...