Santa Maria de la Floresta (abans dels Castellots)

Aquesta església, ara dedicada a sant Blai, és la parròquia del poble de la Floresta. El lloc dels Castellots, primitiu nom de la Floresta, és esmentat des del 1170 i la seva església, des del 1216. En la visita pastoral de l’any 1361 consta que el seu titular era Santa Maria. El temple actual, adossat al castell de la població, és una construcció tardana.