Santa Maria de l’Albi

La primera menció de l’església parroquial de l’Albi es troba en una butlla del papa Celestí III de l’any 1194, on es confirmen les esglésies integrades en l’arxidiòcesi de Tarragona, entre les quals hi ha la de l’Albi. El 1201 n’era capellà un tal Berenguer. El rector de l’Albi contribuí a les dècimes papals del 1279 i el 1280, el primer any amb 95 sous i 9 diners i el segon amb 74 sous i 2 diners. Al final del segle XV la parròquia era de col·lació de l’arquebisbe. El temple actual es construí entre els anys 1744 i 1751 i no conserva traces de l’edifici medieval.