Santa Maria de les Borges Blanques (abans Sant Pere)

No es coneix cap referència d’aquesta parròquia fins a la dècima papal del bisbat de Lleida de l’any 1279, en què consta que el capellà de Borgis hi contribuí amb 11 sous i 8 diners. L’any 1342 Pere de Sanaüja, senyor de les Borges Blanques, hi creà una sèrie de fundacions. Segons una visita pastoral feta l’any 1361, l’església de les Borges, dedicada aleshores a sant Pere, era sufragània de la de Castelldans. Més endavant apareix vinculada a Sant Joan de la Plaça de Lleida. L’edifici actual és un temple neoclàssic bastit el segle XVIII amb les pedres de l’antic temple i del castell. Segons un gravat de Beaulieu del segle XVII, l’església parroquial primitiva era situada sobre el nucli antic.