Santa Maria de l’Espluga Calba

Aquesta església, parròquia del poble de l’Espluga Calba, va dependre en un primer moment del bisbat de Vic. Per aquesta raó l’església de l’Espluga Calba apareix en dues relacions de parròquies del bisbat de Vic del final del segle XI i la primera meitat del segle XII. Entre el 1148 i el 1154 passà a l’arxidiòcesi de Tarragona, on pertany encara actualment. L’any 1154 el papa Anastasi IV va confirmar a l’arquebisbe Bernat Tort “ecclesiam de Spellunca Calva”. El 1194, una altra butlla de Celestí III adreçada a l’església de Tarragona torna a mencionar l’església de l’Espluga Calba, i els anys 1279 i 1981. el seu rector pagà 55 sous en concepte de dècima papal. Al final del segle XV consta que la parròquia era de col·lació de l’arquebisbe i que tenia com a sufragània l’església de Santa Maria de Fulleda.

L’església actual, dedicada a la Concepció de la Mare de Déu, és un temple d’estil barroc que s’acabà l’any 1784.