Santa Maria de Llardecans

És la parròquia del poble de Llardecans, al sector sud-est de la comarca del Segrià. Hi ha molt poques dades sobre l’origen de Llardecans, però sembla que el lloc fou repoblat entre el final del segle XII i el principi del segle XIII. La primera menció de l’església de Llardecans és de l’any 1279, en les dècimes papals, on apareix el “capellano de Lerdecans”. En una visita pastoral de l’any 1361 és esmentat l’altar major de Santa Maria. Consta que des del 1518 el dret de presentació del rector de Llardecans era a mans de l’abadessa de Santa Maria de Pedralbes. L’església actual, dins l’àmbit de l’antiga vila closa, és un temple barroc construït l’any 1763.