Sepultures de l’era del Berloqui (Vilanova de Segrià)

Situació

Una de les dues sepultures, del tipus anomenat banyera o d’extrems arrodonits, que hi ha en un petit tossal prop del poble de Vilanova de Segrià.

ECSA-J. Bolòs

Uns 300 metres abans d’arribar a Vilanova de Segrià venint de Benavent de Segrià hi ha a mà esquerra un tossalet allargassat, on es conserven dues sepultures.

Mapa: 32-14 (359). Situació: 31TCG032186.

Necròpoli

El tossal ha estat aprofitat per a treure pedra, segons es pot veure en els senyals de les falques que encara hi ha. A la superfície aplanada de dalt es conserven dues tombes. La més oriental és justament vora la mateixa carretera; fa 1,80 cm de llargada per 60 cm d’ample al capdamunt, i 50 cm als peus. Uns 4 m cap a l’oest, n’hi ha una de més petita, de 90 cm de llargada per 30 cm d’amplada.

Totes dues tombes són del tipus “banyera” i es troben disposades de manera paral·lela. Tenen una orientació nord-oest-sud-oest, la qual cosa fa pensar que podrien ser islàmiques, tot i que és molt aventurat concretar-ho amb les dades actuals. Cronològicament, se situen al voltant del segle XI.