Contenidors per al transport

Taula de les àmfores de la Bètica trobades amb més freqüència a Catalunya.

A. Fonollà

Quan parlem de contenidors ceràmics per al transport de productes parlem bàsicament d’àmfores. Estudiarem seguidament en diverses fitxes les àmfores antigues tardanes localitzades a Catalunya, bo i classificant-les segons el lloc de procedència. També es tractarà un cas de reutilització d’àmfores com a lloc d’inhumació:

Àmfores de la Bètica

Des del començament de l’imperi, la Bètica, el sud de la Península Ibèrica, va subministrar a Roma i a la resta de províncies dos productes fonamentals: l...