Cloenda: dos itineraris modernistes

Mario Rotllant: Capitells de la Casa de Dámaso Gutiérrez (1913). L'Havana.

Montserrat Villaverde

S’equivocarà qui es cregui que el Modernisme català va ser un art sedentari. Com ja s’ha vist en algun altre lloc d’aquesta col·lecció sobre el Modernisme, sovint des de Catalunya aquest estil es va escampar arreu. Per tancar precisament l’obra, en aquest volum en què s’ha parlat dels estils paral·lels al Modernisme però no pròpiament d’ell, hem volgut retornar al tema protagonista de tot el conjunt i no deixar de tenir-lo present ni que fos en les últimes pàgines del volum final.

S’ha pensat per a això oferir uns itineraris que il·lustrin millor el caràcter mòbil del Modernisme i alhora...