Alexander Germans

Els germans Alexander, escocesos d’Edimburg, establiren una foneria a la Barceloneta que s’especialitzà en la fabricació de màquines de vapor. La imatge mostra publicitat dels tallers (Anuario Riera, Guía General de Cataluña, 1897).

Els germans Alexander eren escocesos d’E-dimburg, instal·lats a Barcelona abans del 1850: David, Thomas i William Alexander Easton. Tots tres foren empresaris i tots tres treballaren en el sector del metall, però el gran actuà pel seu compte. David Alexander fou un dels fundadors de Font, Alexander i Companyia, l’intent fracassat d’alts forns al Clot...