Els tallers Nuevo Vulcano de la societat Navegació i Indústria

1833-1841. Els vapors catalans

La futura societat Navegació i Indústria s’inicià el 1833 amb el nom de Vapors Catalans. Altres la denominen Societat Catalana de Vapors o Catalana de Vapors Espanyols. Es tractava d’una companyia de navegació i el seu principal actiu era un vaixell de vapor anomenat Balear, que començà –lògicament– seguint una línia regular de passatgers entre Barcelona, Ciutat de Palma i Maó. Feia el viatge sis vegades al mes. La línia s’inaugurà el 2 de març de 1833. Dos mesos després, fou suprimida l’escala de Maó i el vaixell afegirà aviat la ciutat de Marsella als seus...