Biogeografia dels rèptils

Regions zoogeogràfíques

L’àrea mundial dels rèptils és més reduïda que la dels amfibis perquè llur tegument impermeable no els permet d’hivernar sota l’aigua per evitar el fred. El mapa mostra els límits septentrionals assolits per representants de certes famílies de rèptils dels Països Catalans a Euràsia.

Maber, original dels autors, amb dades de Goin, Goin i Zug.

Les regions zoogeogràfiques en què ha estat dividida la superfície dels continents han estat exposades a la part dedicada als amfibis. També són vàlides aquí les raons que es donaren pel que fa referència a l’origen...