El poblament reptilià dels Països Catalans

El poblament reptilià del territori continental

Les consideracions bàsiques que cal tenir en compte en l’anàlisi de l’estructura, composició i origen del poblament herpetològic dels Països Catalans i de les causes de la seva evolució coincideixen, evidentment, amb les exposades en parlar dels amfibis. Les espècies reptilianes són, però, més nombroses, molt independents de l’aigua i els resultats finals, com significa la distribució actual, són ben diferents.

L’origen del poblament

Factors històrics

La fauna reptiliana actual dels Països Catalans continentals és neògena. Els rèptils...