Origen i evolució dels grans grups de rèptils

Origen i desenvolupament dels grans grups de rèptils al llarg dels diversos períodes geològics. La llargada de les línies correspon al seu període de presència sobre la Terra, segons les restes fòssils trobades fins ara.

Maber.

Els rèptils, amb llurs reproducció terrestre, tegument isolant, i independització de l’aigua, representen la colonització completa de la terra ferma. D’acord amb el registre fòssil, aparegueren en el Carbonífer superior fa uns 320 milions d’anys aproximadament. Els rèptils són un grup més fàcil de caracteritzar que els amfibis...