Característiques generals dels rèptils

Concepte de rèptil

Els rèptils són un grup de vertebrats molt més ben adaptats a la vida a la terra que no els amfibis. Contribueix a aquesta capacitat una de les seves característiques més sobresortints: la possessió d’escates còrnies que recobreixen tot el cos i formen una mena d’esquelet extern. Una altra de les seves característiques és l’estructura de l’esquelet, que permet un tipus de moviment especial, la reptació, i dóna fins i tot una gran capacitat grimpadora a algunes espècies, com la serp blanca (Elaphe scalaris), que veiem a la fotografia.

Xavier Parellada.

Els...