Els ambients agrícoles

Comunitats segetals, pròpies dels sembrats i riques en rosella (Papaver rhoeas), niella (Agrostemma githago), de fulles estretes i flor violada, i rafanistre (Raphanus raphanistrum), de flors blanques, en un bladar de Palau de Plegamans (Vallès Oriental).

Margarida Masclans

En altres punts d’aquesta obra ja hem tingut ocasió de comentar com la vegetació actual és en bona part resultat de l’alteració de la que primitivament cobria la Terra, i com aquesta desnaturalització ha estat causada, sobretot, per l’acció de l’home. Però, si això és cert per a totes les comunitats...