Els ambients rupestres

Consideracions generals

L’hàbitat i les espècies rupestres

Els afloraments de roca que constitueixen les cingleres, les agulles, les crestes, les tarteres o les codines són elements que, indiscutiblement, formen part del nostre paisatge. N’hi ha prou a pensar en Montserrat o en el Montsec, en el Montgó o en la Serra mallorquina, o en tants d’altres territoris, tots ells caracteritzats per la presència de superfícies de roca que, de manera singular, personalitzen cada un d’aquests paratges. I si parlem dels Pirineus, el paper del rocam en la constitució del paisatge és encara més...