Els hàbitats i la distribució dels mamífers al territori insular

Patrons d’extinció de megafauna als continents i a les illes que permeten veure com ha estat variable la intensitat de les pèrdues. Destaquen especialment els fets que l’extinció ha estat menys forta a l’Àfrica i que les illes han sofert pèrdues importants. L’escala de temps és en logaritmes decimals.

Josep Manuel Melo, original de l’autor.

La fauna de mamífers de les Balears és relativament pobra. Actualment inclou catorze espècies de mamífers terrestres silvestres no voladors (més dues espècies assilvestrades de mamífers domèstics) i tretze espècies de rates-pinyades. D’ençà de...