Andorra: l’evolució constitucional d’una societat tradicional

L’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986 representà un canvi decisiu per a la situació d’Andorra. El Principat andorrà va deixar de ser un Estat tercer, que es beneficiava dels excedents comunitaris, i es va trobar enmig del territori comunitari, sense formar-ne part. Les inevitables negociacions amb Brussel·les per a garantir un futur econòmic a Andorra van portar les autoritats comunitàries a exigir condicions: calia que Andorra adaptés les seves institucions al marc democràtic europeu. Van ser sobretot els negociadors espanyols els qui van fer palesa aquesta exigència...