L’evolució política de la Catalunya del Nord

Els canvis econòmics i demogràfics han modificat la societat i el mapa polític. Aquests canvis van començar els anys seixanta i s’eixamplaren els setanta: crisi i davallada de l’agricultura, sobretot a les zones del vinyer i al rerepaís, i, malgrat una producció que es mantenia i una productivitat creixent, crisi de preus i de venda dels productes del regadiu, amb l’èxode rural de les joves generacions, fort arreu, fins i tot a la plana. Foren els anys de les grans onades migratòries (les migracions en els dos sentits que afecten de cinquanta a vuitanta mil persones entre dos censos, per una...