El Dau al Set

Dibuix de M. Cuixart a “Dau al Set”, Barcelona, desembre del 1950.

BC

L’àmbit de les arts plàstiques sofrí, com tots els altres, les conseqüències de la guerra i del daltabaix del 1939. D’una banda —a més del fet que el col·lectiu de pintors i escultors es veié també afectat per l’exili—, el panorama general va continuar dominat per alguns dels artistes més prestigiosos dels anys anteriors. N’hi hagué que s’arrengleraren amb el nou règim. Aquest va ser el cas de Pere Pruna. D’altra banda, el marc polític i social dels primers anys quaranta va afavorir l’auge del col·leccionisme i...