El teatre rossellonès del sis-cents

Corrua de personatges satírics, G.Bouttats, Anvers, 1699.

BC

Sovint s’accepta l’axioma que repeteixen bona part dels manuals literaris i que afirma que, fins a arribar al tractat dels Pirineus el 1659, la història de la literatura rossellonesa es confon amb la catalana. Quan Josep Sebastià Pons publicà el 1929 la seva tesi doctoral sobre La littérature catalane en Roussillon au XVII et au XVIIIe siècles, la parcel·là en tres àmbits que permeten acotar la pràctica teatral al Rosselló: la lluita lingüística, els místics rossellonesos i els goigs. No cal dir que l’escena religiosa...