La investigació científica i tècnica al País Valencià

Instituts Universitaris al País Valencià.

La ciència visqué a València una època d’esplendor al segle XVI. L’activitat al voltant de l’Estudi General (fundat el 1499), sobretot en el camp de la medicina, va tenir repercussions arreu d’Europa. Però, després d’un llarg període de decadència, calgué esperar els darrers decennis del segle XX perquè es consolidés una lenta recuperació de la qualitat i l’impacte del quefer científic al País Valencià. En efecte, l’acció de l’administració central (en especial des de l’organització del sistema de R+D arran de l’anomenada Llei de la...