L’avenç de la comunicació científica

Pèndol de Foucault, Museu de la Ciència de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, s.d.

Una de les característiques de la difusió pública de la ciència arreu del món els anys vuitanta i noranta va ser l’augment de l’espai dedicat pels mitjans de comunicació a la informació científica. Als Països Catalans, malgrat les diferències territorials, aquest augment de l’atenció per la ciència també va ser destacable. A partir dels anys vuitanta s’inicià la publicació de seccions o suplements científics en diversos diaris. També s’introduí la primera assignatura de periodisme...