Medi ambient: conservació i innovació

La conferència d’Estocolm sobre Medi Ambient Humà (1972) és un dels punts de referència en la conscienciació social sobre els problemes ambientals i la presa de mesures per part dels governs dels països desenvolupats. Alguns ministeris de Medi Ambient es crearen al voltant d’aquell any.

Els anys vuitanta, la protecció del medi ambient no era una prioritat dels poders públics als Països Catalans. Tanmateix, des de l’àmbit científic ja s’havia dut a terme una tasca de recerca i difusió amb el Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans (1976), realitzat sota la direcció de...