La historiografia de l’art gòtic català i els seus protagonistes

La col·lecció L’art gòtic a Catalunya, que d’una banda segueix la línia marcada per les visions de conjunt sobre l’art català i de l’altra és una continuació de la gran sèrie Catalunya romànica (Enciclopèdia Catalana, 1984-98), pot ser interpretada, entre altres coses, com un monumental estat de la qüestió en què queden reflectits gairebé tots els temes i problemes plantejats actualment pels estudiosos de l’art de la baixa edat mitjana al país.

Malgrat que, paral·lelament a l’aparició d’aquesta obra (que es va iniciar el 2002 i finalitza ara amb aquest volum de síntesi), el desenvolupament...