La incidència dels terratrèmols del final de l’edat mitjana

Aproximació i incerteses

Localitats i edificis danyats en els principals terratrèmols del 1373 al 1448 (només hi consten les localitats i edificis dels quals es té constància documental).

E. Redondo

Tot i la importància i gravetat dels terratrèmols que a la baixa edat mitjana sacsejaren el país i feren grans demolicions en diferents indrets, hi ha relativament poca informació sobre els estralls que produïren en els edificis gòtics, religiosos i civils, alguns dels quals eren a mig construir, com és el cas ben conegut de la nau de la seu de Girona. Viles i pobles de tot...