Joan Girona i Agrafel, el “maquinista” malaguanyat

La memòria dels homes és més favorable als èxits que als fracassos. Els germans Manuel (1817-1905), Ignasi (1824-1889), Jaume (1826-1907) i Casimir (1834-1909) Girona i Agrafel han passat a la història per haver format el nucli més poderós i més emprenedor de la burgesia barcelonina del vuit-cents. Joan (1807-?), el primogènit, n’ha quedat exclòs per haver-se desentès de les empreses familiars i seguit una trajectòria completament desconeguda en terres de Lleida. L’obscuritat és el destí de la immensa majoria dels humans. Aquella exclusió oblida, tanmateix, que el noi gran de Can Girona...