Josep Bonaplata i l’adopció de la màquina de vapor

La manufactura mecanitzada, que era la fàbrica del segle XIX, es movia sota l’impuls d’un motor més potent, més constant i més regular que els motors tradicionals: els molins d’aigua i de vent (incloses les veles marineres) i, sobretot, la força muscular dels homes i dels animals, els anomenats “motors de sang”. En la primera fase de la industrialització moderna, el motor per excel·lència va ser la màquina de vapor, l’aparell que, per mitjà del vapor d’aigua, convertia l’energia calòrica o tèrmica del carbó mineral en energia cinètica o motriu. Primer, en la bomba atmosfèrica de Newcomen...