Joan Rull i el cilindre d’estampar

El cilindre d’estampar a Europa

La invenció de la màquina de cilindre, patentada per l’escocès Thomas Bell el 1783, significà l’inici del procés de mecanització de la fase d’estampació en la indústria tèxtil. Amb ella, la tradicional impressió per mitjà de motlles de fusta o planxes de coure, un sistema discontinu i forçosament lent, fou substituïda, de manera progressiva, per la impressió mitjançant cilindres gravats, que permetia donar continuïtat i rapidesa al procés d’estampació. Els avantatges que suposava la nova tècnica foren aviat evidents. Ja el 1808, la Cyclopedia de Rees...