Les festes en el cicle vital. Els ritus de pas

Els grups d’edat i la festa

La festa, com la cultura tradicional, té com a protagonista el poble, la gent; és intergeneracional, tot i que cada grup d’edat hi té una funció pròpia, aquesta funció és la mateixa que la que els correspon en la vida social, en qualsevol cas emfasitzada. Els avis representen la memòria, el record, la saviesa popular i la transmissió, i la generació dels pares representa el coneixement, el manteniment i el seguiment. El jovent, en canvi, és la vivència, l’activitat, l’animació, i la infància, la descoberta admirada; en el context festiu, tant la infància com la...