Succedanis de la festa

Els viatges, la festa desplaçada

Actualment, es podria dir que el viatge constitueix una festa desplaçada. Aquí no es tractarà del viatge entès com a iniciació, o com a pelegrinatge, ja que aquestes modalitats constitueixen un paral·lel amb l’itinerari espiritual que fa la persona per a trobar la saviesa. Es fa referència, més aviat, al viatge com una sortida proposada per la societat de consum per tal d’omplir el buit que constitueix el lleure, en aquest cas el període de vacances.

La societat de consum ha de buscar constantment nous mercats per a prosperar, i s’escampa per tots els...