L’espai i l’escenografia

Festa i espai públic

La festa és una ocasió única per a apropiar-se de l’espai públic i convertir-lo en un lloc on celebrar actes oberts a tothom. A la fotografia, la plaça de Sant Pere, de Berga, durant la Patum.

Montse Catalán

Parlar de festa implica fer referència a un cert àmbit d’allò que es coincideix a denominar cultura popular. De totes les definicions possibles, la més inqüestionable és la que entén que la cultura popular és essencialment la que assigna un paper central a l’espai públic i a personatges humans que han passat de ser vianants que utilitzen aquest espai...